Język Angielski

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ CODZIENNIE ! (w ramach czesnego bez dodatkowych opłat)

Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego. Dzieci bawią się jednocześnie osłuchujac się z językiem. Atmosfera zajęć ma przypominać naturalne środowisko, podobne do tego, w jakim dziecko poznaje swój ojczysty język. Zajęcia prowadzone są formie zabawy w korelacji ze wszystkimi obszarami edukacji.

Nasze przedszkolaki poprzez gry, zabawy, piosenki, rymowanki:

  • rozbudzają swoje zainteresowanie językiem angielskim,
  • osłuchują się z jego brzmieniem,
  • poznają słowa i zwroty związane z ich najbliższym otoczeniem,
  • uczą się właściwego zastosowania wyrazów i zwrotów,
  • powtarzają słowa; wyrażenia i zdania angielskie, reagują na polecenia nauczycielki.